"Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít."

V. Havel

Odborný SW

Články a kurzy o specializovaném software jako jsou například matematické výpočetní systémy (Maple, Matlab), simulátory a podobně...

Běžné programy naleznete v rubrice Počítače a IT.

Linux: TeXstudio na Linux Mint 17.3 neumí psát háčky a čárky

Stalo se mi, že se když jsem chtěl napsat v TeXstudio na Linux Mint 17.3 třeba "ť", napsalo se "ˇt". Řešením bylo odinstalovat TeXstudio přes správce software a stáhnout z https://www.texstudio.org/ verzi pro xUbuntu 14.04 (na něm je Linux Mint 17.3 založen) - amd64 (já mám 6...
Kategorie Odborný SW | Tagy Texstudio, Latex, Linux mint | Pá 22.06.2018 | 339x |

LaTeX: reference - BibTex versus BibLaTex a reference ve stylu Springer

Reference můžeme buď psát přímo do *.tex, nebo lépe do zvláštního souboru *.bib (např. "reference.bib"). Ukažme si práci s referencemi na příkladu časopisu Springer. Stáhneme si tedy šablony z https://www.springer.com/gp/livingreviews/latex-templates a rozbalíme do sl...
Kategorie Odborný SW | Tagy Latex, Bibtex | Pá 01.06.2018 | 382x |

MATLAB: úprava figure z již vytvořeného fig souboru

% tabulka nahrad labelu os replace_label = { 'Hour of day (h)','Day time (h)'; 'Hour of day','Day time (h)'; 'Load (kW)','Building power demand (kW)'; 'Load (kW)','Building power demand (kW)'; '[','('; ']',')'; '(0-1)','(-)'; }; cd(fileparts(mfilename(...
Kategorie Odborný SW | Tagy Matlab | Pá 06.10.2017 | 322x |

MATLAB: nápověda k vlastním funkcím a vygenerování help reportu

Formátování nápovědy: function foo(x,y,z) %FOO One-line description goes here % % foo(x,y,z) % % Multi-line paragraphs of descriptive text go here. It's fine for them to % span lines. It's treated as preformatted text; help() and doc() will not % re-wrap lines. In the editor, you c...
Kategorie Odborný SW | Tagy MATLAB, Formát, Help, Komentář | Čt 29.06.2017 | 563x |

Windows: GIT a TortoiseGIT a uložení hesla ssh na Windows

Mějme následující situaci: mám ppk klíč ke git repozitáři, mám heslo pro ssh a nechci, aby se mě ve Windows TortoiseGit na heslo ptal při každém Pust/Pull. 1. nainstalovat GIT: https://git-scm.com/download/win - průvodce je dost okecaný, ale stačí dávat pořád Ne...
Kategorie Odborný SW | Tagy Git, Verze, Nastavení | St 29.03.2017 | 865x |

MATLAB: úprava popisku osy x

Umazání prvního a posledního popisku osy x a zobrazení jako datum: figure plot(now:now+6,1:7,'x') num_ticks = 7; % pocet hodnot L = get(gca,'XLim'); set(gca,'XTick',linspace(L(1),L(2),num_ticks)) datetick('x','dd.mm','keeplimits','keepticks') xt_label = cellstr(get(gca,'XTickLabel')...
Kategorie Odborný SW | Tagy MATLAB | Po 13.03.2017 | 588x |

MATLAB: dávková úprava figure

Skript pro úpravu figur v daném adresáři: cd(fileparts(mfilename('fullpath'))); % aktualni adresar jako pracovni %% save as png files = dir(['*.fig']); for i=1:length(files) close all f = [files(i).name]; open(f); fig=gcf; title(''); set(findall(fig,'-property...
Kategorie Odborný SW | Tagy MATLAB | Po 13.03.2017 | 528x |
Zobrazeno: 1-7 | Celkem: 100
Následující »

.