JanKoWeb: Články - Odborný SW

Odborný SW

Články a kurzy o specializovaném software jako jsou například matematické výpočetní systémy (Maple, Matlab), simulátory a podobně...

Běžné programy naleznete v rubrice Počítače a IT.

Linux: TeXstudio na Linux Mint 17.3 neumí psát háčky a čárky

Stalo se mi, že se když jsem chtěl napsat v TeXstudio na Linux Mint 17.3 třeba "ť", napsalo se "ˇt". Řešením bylo odinstalovat TeXstudio přes správce software a stáhnout z https://www.texstudio.org/ verzi pro xUbuntu 14.04 (na něm je Linux Mint 17.3 založen) - amd64 (já mám 6...
Kategorie Odborný SW | Tagy Texstudio, Latex, Linux mint | Pá 22.06.2018 | 424x |

LaTeX: reference - BibTex versus BibLaTex a reference ve stylu Springer

Reference můžeme buď psát přímo do *.tex, nebo lépe do zvláštního souboru *.bib (např. "reference.bib"). Ukažme si práci s referencemi na příkladu časopisu Springer. Stáhneme si tedy šablony z https://www.springer.com/gp/livingreviews/latex-templates a rozbalíme do sl...
Kategorie Odborný SW | Tagy Latex, Bibtex | Pá 01.06.2018 | 447x |

MATLAB: úprava figure z již vytvořeného fig souboru

% tabulka nahrad labelu os replace_label = { 'Hour of day (h)','Day time (h)'; 'Hour of day','Day time (h)'; 'Load (kW)','Building power demand (kW)'; 'Load (kW)','Building power demand (kW)'; '[','('; ']',')'; '(0-1)','(-)'; }; cd(fileparts(mfilename(...
Kategorie Odborný SW | Tagy Matlab | Pá 06.10.2017 | 351x |

MATLAB: nápověda k vlastním funkcím a vygenerování help reportu

Formátování nápovědy: function foo(x,y,z) %FOO One-line description goes here % % foo(x,y,z) % % Multi-line paragraphs of descriptive text go here. It's fine for them to % span lines. It's treated as preformatted text; help() and doc() will not % re-wrap lines. In the editor, you c...
Kategorie Odborný SW | Tagy MATLAB, Formát, Help, Komentář | Čt 29.06.2017 | 592x |

Windows: GIT a TortoiseGIT a uložení hesla ssh na Windows

Mějme následující situaci: mám ppk klíč ke git repozitáři, mám heslo pro ssh a nechci, aby se mě ve Windows TortoiseGit na heslo ptal při každém Pust/Pull. 1. nainstalovat GIT: https://git-scm.com/download/win - průvodce je dost okecaný, ale stačí dávat pořád Ne...
Kategorie Odborný SW | Tagy Git, Verze, Nastavení | St 29.03.2017 | 1133x |

MATLAB: úprava popisku osy x

Umazání prvního a posledního popisku osy x a zobrazení jako datum: figure plot(now:now+6,1:7,'x') num_ticks = 7; % pocet hodnot L = get(gca,'XLim'); set(gca,'XTick',linspace(L(1),L(2),num_ticks)) datetick('x','dd.mm','keeplimits','keepticks') xt_label = cellstr(get(gca,'XTickLabel')...
Kategorie Odborný SW | Tagy MATLAB | Po 13.03.2017 | 638x |

MATLAB: dávková úprava figure

Skript pro úpravu figur v daném adresáři: cd(fileparts(mfilename('fullpath'))); % aktualni adresar jako pracovni %% save as png files = dir(['*.fig']); for i=1:length(files) close all f = [files(i).name]; open(f); fig=gcf; title(''); set(findall(fig,'-property...
Kategorie Odborný SW | Tagy MATLAB | Po 13.03.2017 | 573x |
Zobrazeno: 1-1 | Celkem: 1

Tento web jsem zakládal na střední, v roce 2008. Je zde hlavně archiv mé tvorby.

Aktuální věci publikuji kvůli úspoře času na Twitter.

Honza

"Jakmile učiníte rozhodnutí, celý vesmír se spojí, aby vám je pomohl uskutečnit."

R. W. Emerson