MATLAB: dávková úprava figure

Skript pro úpravu figur v daném adresáři:

cd(fileparts(mfilename('fullpath'))); % aktualni adresar jako pracovni

%% save as png
files = dir(['*.fig']);
for i=1:length(files)
  close all
  f = [files(i).name];
  open(f); 
  fig=gcf;
  title('');
  set(findall(fig,'-property','FontSize'),'FontSize',14)
  set(gcf,'PaperUnits','centimeters','PaperPosition',[0 0 30 20])
  saveas(gcf,[f '.png']);
%  pause;
% export_fig([f '.eps'],'-epsc')  %-eps nefunguje a pada matlab
end
Rubrika Odborný SW | Tagy MATLAB | Po 13.03.2017 | 485x

Související články:

MATLAB: úprava popisku osy x (vydáno Po 13.03.2017, 12:16)
MATLAB: dávková úprava figure (vydáno Po 13.03.2017, 12:12) - právě čtete
MATLAB: divné chování keeplimits u dateaxis (vydáno Po 20.02.2017, 11:52)
MATLAB: otevření složky z MATLABu (vydáno Ne 05.07.2015, 10:23)
MATLAB: error attempt to add "" to a static workspace (vydáno Pá 03.07.2015, 10:23)
MATLAB: spuštění m-file na Linuxu přímo v MATLABu (vydáno So 27.06.2015, 10:23)
MATLAB help generator - File Exchange - MATLAB Central (vydáno Čt 11.06.2015, 10:23)
Matlab: zjištění závislostí a toolboxů dané funkce (vydáno Ne 26.10.2014, 16:13)
Matlab java.lang.OutOfMemoryError  (vydáno So 14.06.2014, 11:31)
Matlab: na Linuxu nejde změnit velikost fontu (vydáno Pá 27.12.2013, 18:55)
Matlab: generátor nápovědy pro funkce (vydáno Čt 31.10.2013, 16:51)
Matlab: tipy a triky pro práci se strukturami (vydáno Út 13.08.2013, 13:53)
Matlab: práce s error, warning a try catch (vydáno Po 05.08.2013, 13:48)
Matlab: prohlížeč obrázků (vydáno Čt 01.08.2013, 22:23)
Matlab: skrytí warning (vydáno Čt 18.07.2013, 14:59)
MATLAB: vícenásobná substituce proměnné v matici (vydáno Út 12.03.2013, 12:46)
Matlab a LaTeX: rychlý export matice do LaTeXu (vydáno St 24.10.2012, 10:12)
Matlab: praktické tipy pro práci s figurami (grafy) (vydáno St 14.12.2011, 10:30)
Matlab: praktické rady pro ladění kódu aneb Debug mode (vydáno Ne 11.12.2011, 19:24)
Matlab: zkratky pro často se opakující příkazy přímo v toolbaru (vydáno Ne 20.11.2011, 18:32)
Matlab: převod výrazu do formátu LaTeXu (vydáno Út 17.05.2011, 23:12)
Matlab: Vigenerova šifra (vydáno Pá 15.04.2011, 10:44)
Matlab: instalace na Linuxu UBUNTU (vydáno Pá 25.02.2011, 18:03)
Matlab: úpravy výrazů (vydáno St 23.02.2011, 18:03)
Matlab: export grafu do pdf (vydáno So 05.02.2011, 23:58)
Matlab: TODO, FIXME a cell mode (vydáno Pá 10.12.2010, 17:36)
Matlab: defaultní nastavení grafu (vydáno Út 16.11.2010, 12:31)
Matlab: přehled exportů grafického výstupu (vydáno Pá 09.07.2010, 16:37)
Matlab - funkce pro textový výstup (vydáno So 13.03.2010, 19:39)
Matlab - práce s řetězci (vydáno Čt 22.10.2009, 17:03)

Náhodné články

© 2008-201919 JK, kontakt, právní upozornění
Powered by Janko's RS| XHTML, CSS, RSS, analýza kódu, SEO servis, dostupnost, hosting, líbí se Vám tu?
Požadavek: 0.84291 s, generování: 0.05335 s, paměť: 1.48 MB, sql dotazů: 8, CPU: 17.78

.