Vim editor: geniální editor pro náročné

Zde mám přehled příkazů ve Vimu, které nejčastěji používám. Tučně ty, které buď zapomínám, nebo považuji za velmi důležité. (nehledáš Vim editor: regulární výrazy?)

Ovládání pohybu kurzoru

h   move one character left
j   move one row down
k   move one row up
l   move one character right
w   move to beginning of next word
b   move to beginning of previous word
e   move to end of word
W   move to beginning of next word after a whitespace
B   move to beginning of previous word before a whitespace
E   move to end of word before a whitespace
All the above movements can be preceded by a count; e.g. 4j will move down 4 lines.
0   move to beginning of line
$   move to end of line
^   move to first non-blank char of the line
_   same as above, but can take a count to go to a different line
g_  move to last non-blank char of the line (can also take a count as above)

gg  move to first line
G   move to last line
nG  move to n'th line of file (where n is a number)

H   move to top of screen
M   move to middle of screen
L   move to bottom of screen

z.  put the line with the cursor at the center
zt  put the line with the cursor at the top
zb  put the line with the cursor at the bottom of the screen

Ctrl-D  move half-page down
Ctrl-U  move half-page up
Ctrl-B  page up
Ctrl-F  page down
Ctrl-o  jump to last cursor position
Ctrl-i  jump to next cursor position

n   next matching search pattern
N   previous matching search pattern
*   next word under cursor
#   previous word under cursor
g*  next matching search pattern under cursor
g#  previous matching search pattern under cursor

%   jump to matching bracket { } [ ] ( )

Ctrl+R * - vložení schránky do command line (např. při :s - nahrazování)

Reference [SOLVED] What's the best way to get LaTeX syntax highlighting in vim on slackware?.

Rubrika Open source | Tagy Vim | Út 01.03.2016 | 413x

Náhodné články

.