C# ovládání jiných aplikací

 

// pro ovladani jinych programu; http://stackoverflow.com/questions/3047375/simulating-key-press-c-sharp
    const UInt32 WM_KEYDOWN = 0x0100;
    const int VK_F5 = 0x74;
    const int VK_F6 = 0x75; // kody viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx
    const int VK_SPACE = 0x20;
    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern int SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool PostMessage(IntPtr hWnd, UInt32 Msg, int wParam, int lParam);
    [STAThread]
    static void Test()
    {
      Process[] processes = Process.GetProcessesByName("opera");

      foreach (Process proc in processes)
      {
        SetForegroundWindow(proc.MainWindowHandle);
        PostMessage(proc.MainWindowHandle, WM_KEYDOWN, VK_F5, 0);
      }

      //Process[] processes = Process.GetProcessesByName("1by1");

      //foreach (Process proc in processes)
      //{
      //  //MessageBox.Show(proc.ProcessName);
      //  SetForegroundWindow(proc.MainWindowHandle);
      //  SendKeys.SendWait("{F6}");
      //}
    }
Rubrika Programování | Tagy C# | Čt 13.12.2012 | 1266x

Náhodné články

© 2008-201919 JK, kontakt, právní upozornění
Powered by Janko's RS| XHTML, CSS, RSS, analýza kódu, SEO servis, dostupnost, hosting, líbí se Vám tu?
Požadavek: 0.82179 s, generování: 0.05359 s, paměť: 1.48 MB, sql dotazů: 7, CPU: 21.99

.