URL Encoded Characters (html entity)

V javascriptu se musí použít encodeURIComponent(), když se chce zakódit i #.

Speciální znaky v url:

backspace      %08
      tab            %09
      linefeed       %0A
      creturn        %0D
      space          %20
      !              %21
      "              %22
      #              %23
      $              %24
      %              %25
      &              %26
      '              %27
      (              %28
      )              %29
      *              %2A
      +              %2B
      ,              %2C
      -              %2D
      .              %2E
      /              %2F
      :              %3A
      ;              %3B
      <              %3C
      =              %3D
      >              %3E
      ?              %3F
      @              %40
      [              %5B
      \              %5C
      ]              %5D
      ^              %5E
      _              %5F
      `              %60
      {              %7B
      |              %7C
      }              %7D
      ~              %7E
      ¢              %A2
      £              %A3
      ¥              %A5
      |              %A6
      §              %A7
      «              %AB
      ¬              %AC
      ¯              %AD
      º              %B0
      ±              %B1
      ª              %B2
      ,              %B4
      µ              %B5
      »              %BB

Reference URL Encoded Characters.

Rubrika Tvorba webu | Tagy Znaky | St 03.06.2015 | 547x

Náhodné články

© 2008-201919 JK, kontakt, právní upozornění
Powered by Janko's RS| XHTML, CSS, RSS, analýza kódu, SEO servis, dostupnost, hosting, líbí se Vám tu?
Požadavek: 0.40038 s, generování: 0.04802 s, paměť: 1.5 MB, sql dotazů: 7, CPU: 20.88

.