JanKoWeb: Veršů pár - Slovesné třídy ve verších aneb mnemotechnická pomůcka

Slovesné třídy ve verších aneb mnemotechnická pomůcka

Nese bere, mě to dere. Nesl bral, už bych spal.

Umře maže peče, mně to neuteče.

Umřel mazal pekl, asi jsem se sekl.

Tiskne začne mine, učivo chci jiné.

Tiskl začal minul, dál bych se rád šinul.

Kupuje a kryje, mě už to krev pije.

Kupoval a kryl, jinde bych rád byl.

Prosí trpí sází, něco mi to schází.

Prosil trpěl sázel, vždy jsem to přecházel.

Je to pros, trp, sázej a to nepřecházej!

Poslední je dělá, čeština je celá.

Dělal a je hotovo a já už jdu od toho.

Rubrika Veršů pár | Tagy Slovesa | Ne 03.11.2013 | 1379x

Náhodné články

Tento web jsem zakládal na střední, v roce 2008. Je zde hlavně archiv mé tvorby.

Aktuální věci publikuji kvůli úspoře času na Twitter.

Honza

"Neměli bychom dopustit, aby nás naše obavy zdržovaly od uskutečňování našich naději."

J. F. Kennedy