JanKoWeb: Články - Programování

Programování

Články o programování ve vyšších jazycích, jako JAVA, C++, Pascal a podobně... Tvorba webu má samostatnou rubriku...

LaTeX: šikovné online nástroje

http://www.tablesgenerator.com/ - tvorba tabulek....
Kategorie Programování | Čt 01.05.2014 | 715x |

Python: logování chyb

Osobně používám toto nastavení: import logging #http://docs.python.org/2/library/logging.html import sys filename='worker.log' format = '%(asctime)s %(levelname)s in %(filename)s %(funcName)s() on line %(lineno)dn %(message)s' logging.basicConfig(stream=sys.stderr, filename=filename...
Kategorie Programování | Tagy Python | Po 21.04.2014 | 3039x |

Eclipse a PyDev: nefunguje TODO

Musí být nastavena cesta PYTHONPATH - Projekt / Properties / PyDev - PythonPath / Source folders - cesta k vašich skriptům. Generování TODO potom probíhá do přehledu automaticky. Reference todo tags not working on eclipse and pydev - Stack Overflow....
Kategorie Programování | Tagy Eclipse | Čt 06.03.2014 | 780x |

C#: Chybějící popisky grafu

V grafu mi chyběly některé popisky osy x. Pomohlo nastavení "AxisX.Interval = 1;". Reference: My chart is missing some x-axis labels....
Kategorie Programování | Tagy C# | Pá 08.02.2013 | 1546x |

C#: různé chování transparentní barvy

V C#, respektive Windows 7, je zajímavá chyba, která způsobuje divoké chování transparentní barvy. Fungují jen některé kombinace popředí a pozadí. Reference http://stackoverflow.com/questions/4448771/c-sharp-form-transparencykey-working-different-for-different-colors-why....
Kategorie Programování | Tagy C# | Po 17.12.2012 | 1186x |

C# ovládání jiných aplikací

  // pro ovladani jinych programu; http://stackoverflow.com/questions/3047375/simulating-key-press-c-sharp const UInt32 WM_KEYDOWN = 0x0100; const int VK_F5 = 0x74; const int VK_F6 = 0x75; // kody viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375...
Kategorie Programování | Tagy C# | Čt 13.12.2012 | 1363x |

Ubuntu netbeans: cannot lock read-only file

Na LUbuntu se mi v Netbeans při editaci mých zdrojových souborů objevila chyba: cannot lock read-only file Soubory, které editujete, musí mít chmod 777 (zápis všichni), jinak to nefunguje....
Kategorie Programování | Ne 14.10.2012 | 2387x |
Zobrazeno: 1-1 | Celkem: 1

Tento web jsem zakládal na střední, v roce 2008. Je zde hlavně archiv mé tvorby.

Aktuální věci publikuji kvůli úspoře času na Twitter.

Honza

"Jakmile učiníte rozhodnutí, celý vesmír se spojí, aby vám je pomohl uskutečnit."

R. W. Emerson