"Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít."

V. Havel

Programování

Články o programování ve vyšších jazycích, jako JAVA, C++, Pascal a podobně... Tvorba webu má samostatnou rubriku...

LaTeX: šikovné online nástroje

http://www.tablesgenerator.com/ - tvorba tabulek....
Kategorie Programování | Čt 01.05.2014 | 680x |

Python: logování chyb

Osobně používám toto nastavení: import logging #http://docs.python.org/2/library/logging.html import sys filename='worker.log' format = '%(asctime)s %(levelname)s in %(filename)s %(funcName)s() on line %(lineno)dn %(message)s' logging.basicConfig(stream=sys.stderr, filename=filename...
Kategorie Programování | Tagy Python | Po 21.04.2014 | 2865x |

Eclipse a PyDev: nefunguje TODO

Musí být nastavena cesta PYTHONPATH - Projekt / Properties / PyDev - PythonPath / Source folders - cesta k vašich skriptům. Generování TODO potom probíhá do přehledu automaticky. Reference todo tags not working on eclipse and pydev - Stack Overflow....
Kategorie Programování | Tagy Eclipse | Čt 06.03.2014 | 755x |

C#: Chybějící popisky grafu

V grafu mi chyběly některé popisky osy x. Pomohlo nastavení "AxisX.Interval = 1;". Reference: My chart is missing some x-axis labels....
Kategorie Programování | Tagy C# | Pá 08.02.2013 | 1513x |

C#: různé chování transparentní barvy

V C#, respektive Windows 7, je zajímavá chyba, která způsobuje divoké chování transparentní barvy. Fungují jen některé kombinace popředí a pozadí. Reference http://stackoverflow.com/questions/4448771/c-sharp-form-transparencykey-working-different-for-different-colors-why....
Kategorie Programování | Tagy C# | Po 17.12.2012 | 1156x |

C# ovládání jiných aplikací

  // pro ovladani jinych programu; http://stackoverflow.com/questions/3047375/simulating-key-press-c-sharp const UInt32 WM_KEYDOWN = 0x0100; const int VK_F5 = 0x74; const int VK_F6 = 0x75; // kody viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375...
Kategorie Programování | Tagy C# | Čt 13.12.2012 | 1322x |

Ubuntu netbeans: cannot lock read-only file

Na LUbuntu se mi v Netbeans při editaci mých zdrojových souborů objevila chyba: cannot lock read-only file Soubory, které editujete, musí mít chmod 777 (zápis všichni), jinak to nefunguje....
Kategorie Programování | Ne 14.10.2012 | 2368x |
Zobrazeno: 1-7 | Celkem: 15
Následující »

.